Professionalisering

Als docent of mentor speel je een belangrijke rol in het keuzeproces van de leerling. Twents Aansluitingsnetwerk ondersteunt jou als docent door trainingen aan te bieden, die je door het LOB-traject helpen.

Professionaliseringstraject mentoren

Als mentor ben je steeds meer loopbaanbegeleider en ondersteun je de leerling die kiest voor een vervolgopleiding. In een programma van twee dagdelen krijg je relevante en actuele informatie over het mbo. We gaan het hebben over instroom- en doorstroomrechten, de entreeopleidingen en ontwikkelingen rond LOB op het mbo, burgerschap en generieke vakken. Daarnaast is in deze training aandacht voor activiteiten als het Digitaal Doorstroomdossier en KOM!. Ook bezoek je mbo-opleidingen, waarbij de nadruk ligt op het werkveld en de gevraagde beroepscompetenties.

Teamscholing op maat

Wij maken trainingen op maat voor teams die meer willen weten over (een deel van) het onderwijs bij één of meerdere scholen die zijn aangesloten bij Twents Aansluitingsnetwerk. In deze teamscholing leer je van elkaar en voer je dit door in het lesaanbod. Vaak vindt teamscholing plaats tijdens een studiedag en kan dit de start zijn van verdere afstemming en samenwerking. Wil je een teamscholing organiseren? Mail ons voor de mogelijkheden.

Uitwisseling: maak kennis met een collega in het (v)mbo

Docenten, mentoren, decanen, teammanagers, directieleden en ondersteunend personeel; iedereen kan een dag(deel) meelopen met een collega van het vmbo of mbo. Op basis van specifieke wensen worden koppels gevormd.

Wanneer? In overleg, gedurende het hele schooljaar.
Waar? Alle vmbo- en mbo-scholen en deelnemers van Twents Aansluitingsnetwerk.
Kosten? Geen. Wel is toestemming van je leidinggevende noodzakelijk

Ik wil mij aanmelden

Website door Webton