Doeleinden verwerking

Twents Aansluitingsnetwerk verwerkt uw persoonsgegevens met als doel u te informeren.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

  • Naam
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Leerling, werkzaam in het onderwijs of anders?

Wettelijke grondslag verwerking

Twents Aansluitingsnetwerk verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Twents Aansluitingsnetwerk mag uw e-mailadres niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Dit betekent dat Twents Aansluitingsnetwerk uw e-mailadres verwijdert zodra u aangeeft dat u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Twents Aansluitingsnetwerk te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Twents Aansluitingsnetwerk verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens, indien gewenst, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Twents Aansluitingsnetwerk doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot dataportabiliteit, inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail of per post indienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Twents Aansluitingsnetwerk
Thorbeckelaan 184
7604 XK Almelo
0546-80 95 24
info@aansluitingsnetwerk.nl

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Twents Aansluitingsnetwerk, neem dan contact op met Twents Aansluitingsnetwerk via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Website door Webton