Overstap vmbo-mbo

De aangesloten scholen maken gebruik van digitaal ondersteunende software van Intergrip om de overstap van vmbo naar mbo te monitoren én om relevante doorstroominformatie over te dragen.

Monitoren van de overstap

Vmbo-scholen in Twente volgen via de module ‘Overstap vmbo-mbo’ van Intergrip waar en óf leerlingen zich aanmelden bij het mbo. Ook kan gekeken worden of leerlingen worden ingeschreven op het mbo. Daarnaast is het mogelijk om Leerplicht en het RMC (Regionale Meld- en Coördinatiepunt) te betrekken bij leerlingen die moeite hebben met de overstap naar het mbo. Met de scholen, Leerplicht en het RMC zijn afspraken gemaakt, die er voor moeten zorgen dat uiterlijk 1 oktober in het nieuwe schooljaar iedere potentiële overstapper definitief staat ingeschreven bij een school of met toestemming van Leerplicht een ander traject volgt.

Digitaal Doorstroom Dossier

Het Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) zorgt voor complete en uniforme digitale dossieroverdracht van vmbo naar mbo. Een DDD is opgedeeld in drie delen. In deel één (A) staat informatie die de leerling heeft ingevuld, zoals persoonlijke gegevens, de schoolloopbaan, stage- en/of werkervaring en de voorbereiding op vervolgonderwijs. In deel twee (B) geeft de mentor of zorgcoördinator aan welke ondersteuning de leerling heeft gehad en wat het advies is over de gemaakte opleidingskeuze. In deel drie (C) wordt toestemming gegeven voor overdracht aan het mbo.

Website door Webton