Het team van Het Assink Lyceum, locatie Neede, heeft maandag 8 juli een studiemiddag gehad bij ROC van Twente in de Gieterij, georganiseerd door Twents Aansluitingsnetwerk.

Het doel van deze studiemiddag was om docenten, mentoren klas 3 en 4 Vmbo en onderwijzend ondersteunend personeel te laten verdiepen in LOB en kennis te maken met het Mbo. Een kijkje op het Mbo geeft een stukje achtergrondkennis die zij kunnen inzetten bij hun leerlingen. Maar ook welke begeleiding een leerling kan verwachten op het Mbo geeft handvaten in de begeleiding op het Vmbo.

De middag begon met een algemene presentatie over het mbo door Twents Aansluitingsnetwerk. Vervolgens werd in groepen een bezoek gebracht aan verschillende opleidingen, waarbij aan medewerkers van ROC van Twente vragen gesteld konden worden.

Menigeen was onder de indruk van de vele mogelijkheden die ROC van Twente kan bieden en de goede contacten die de mbo-instelling heeft met het bedrijfsleven en dit ook terug laat komen in haar lesaanbod. De middag werd afgesloten met een vragenronde. Het team gaf aan meer inzicht in opleidingen te hebben gekregen en meer inhoud te hebben voor LOB-gesprekken met hun leerlingen. De studiemiddag werd als zeer zinvol ervaren!

Website door Webton