Op 16 mei 2019 tekenden de bestuurders van Twents Aansluitingsnetwerk de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.
Al meer dan 10 jaar bestaat dit unieke aansluitingsnetwerk. Jaren wordt er prettig samengewerkt en met vertrouwen afspraken gemaakt en nageleefd. Het huidige samenwerkingsverband is ontstaan in 2004 door het samengaan van de 2 toenmalige samenwerkingsverbanden (Hengelo/Enschede en Almelo) in Twente.

Door aangescherpte wetgeving rondom Privacy (Algemene Verordening gegevensbescherming AVG) ontstond de noodzaak om deze unieke samenwerking vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Op basis van deze overeenkomst blijft het mogelijk om ook het projectmanagement inzage te geven in persoonsgegevens die van belang zijn voor een optimale overdracht van vmbo naar mbo. Bij het opstellen van de overeenkomst is gebleken dat het vastleggen van basisafspraken ook zorgt voor continuïteit in de samenwerking.

Website door Webton