Met ingang van 1 september 2019 gaat Wilma Timmerije de voorzittersrol van Peter Weusthof overnemen in het Twents Aansluitingsnetwerk. Op 5 juni 2019 is zij benoemd in de functie van directeur van de Dienst Onderwijs & Kwaliteitszorg binnen ROC van Twente.
Op dit moment is Wilma teammanager van het team Laboratorium- en Procestechniek (BOL) binnen het MBO College voor Vormgeving, Mode & Media en Laboratorium- en Procestechniek.

Website door Webton