Overdracht vmbo - mbo

Let op: Met ingang van schooljaar 2016-2017 stappen wij over op een ander systeem. Het OVM wordt dan vervangen door het Digitaal Doorstroom Dossier (DDD). We sluiten hiermee aan op een landelijk systeem, genaamd Intergrip. Dit systeem zal ook worden gebruikt voor het monitoren van aanmeldingen en inschrijvingen. En ook het aanmelden voor het project KOM (kijken op het mbo) zal via dit systeem gaan verlopen.

Betrokken decanen zullen hier via een tweetal trainingen aan het begin van het schooljaar over worden geïnstrueerd.

DDD

Het DDD (digitaal doorstroom dossier) is een sleuteldocument in de overstap van vmbo naar mbo. Elke leerling die naar het MBO gaat, is daarom verplicht om een DDD in te vullen (deel A). De leerling legt in dit dossier relevante informatie over zichzelf vast. Te denken valt aan zijn/haar persoonlijkheid, opleidings- en beroepsbeeld en gewenste opleiding. Daarnaast wordt er in deel B door de mentor aangegeven of er speciale aandachtspunten zijn en of een warme overdracht noodzakelijk is. Als het DDD volledig is ingevuld en de leerling akkoord heeft gegeven, wordt het beschikbaar gesteld aan de betreffende mbo-opleiding ten behoeve van de intake.

Voorbeeld

Klik hier voor een voorbeeld van het DDD.

Overstap vmbo-mbo: Instrument tegen schooluitval

Mentor en decaan van het vmbo kunnen de aanmelding en inschrijving van hun leerlingen volgen. Zo houden ze er zicht op of elke leerling inderdaad op zijn/haar plek in het mbo aankomt: tot 1 oktober is het voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor de aanmelding. lees meer >