Professionaliseringstraject mentoren

Professionaliseringstraject voor mentoren vmbo

Als mentor in het vmbo fungeer je steeds vaker ook als studieloopbaanadviseur. Vanuit die positie ondersteun je je leerlingen bij de keuze voor een vervolgopleiding. Het Twents Aansluitingsnetwerk organiseert daarom voor mentoren een professionaliseringstraject. In een programma van twee dagdelen krijgen mentoren alle relevante informatie over het mbo. Zodat de mentor zijn rol als studieloopbaanadviseur nog beter kan uitvoeren!

Kennis maken met het mbo

Tijden de mentorenscholing staat kennis maken met het mbo centraal. Tijdens de eerste bijeenkomst, die gekoppeld wordt aan het Open Huis, krijgen de deelnemende mentoren op ontspannen wijze inzicht in het mbo en de actuele ontwikkelingen in het mbo. Hierbij valt te denken aan de instroom- en doorstroomrechten, de entreeopleidingen en de ontwikkelingen rond de vakken Nederlandse taal, rekenen en Engels. Er is tijdens deze bijeenkomst ruimschoots de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Ook de activiteiten van het aansluitingsnetwerk (o.a. over LOB & DDD) worden toegelicht. Verder maakt een rondleiding deel uit van het programma. Het tweede dagdeel maak je een keuze voor één van de mbo colleges en ligt het accent op het werkveld en de daarbij behorende beroepscompetenties. Mentoren die beide dagdelen bijwonen ontvangen een certificaat.

2018

Het professionaliseringstraject krijgt ook in 2018 een vervolg. Je directeur heeft hiervoor een opgaveformulier ontvangen. Via hem of haar kan je je  aanmelden tot 15 december 2017. De scholing vindt plaats op dinsdag 30 januari op het ROC van Twente in Hengelo. De verdiepingsdag vindt plaats op verschillende locaties, afhankelijk van uw keuze. Deze bijeenkomst vindt plaats op afspraak.

Op maat
Het is ook mogelijk om deze scholing als teamscholing te organiseren op de eigen locatie. Neem hiervoor contact op met de projectmanagers van het Aansluitingsnetwerk.

Evaluatie

Uit evaluaties van de eerste bijeenkomsten blijkt dat ze voorzien in een grote behoefte. De deelnemers hebben opgemerkt een duidelijker beeld van het mbo te hebben gekregen. Ook hebben ze nu meer zicht op de veranderingen waarmee leerlingen te maken krijgen bij de overstap van vmbo naar mbo.

Reacties:

Ik wil jullie complimenteren met de studiedag, afgelopen week op het ROC. Ik vond het geweldig, wat een prettige locatie in Almelo en wat een gedreven en leerlingvriendelijke omgeving én docenten. Chapeau, ik heb een zeer positieve en voor mijn gevoel ook reële indruk van de opleidingen gekregen.
N. Cantineau, decaan Twents Carmel College

Mijns inziens een goed initiatief om in deze samenwerking vmbo- en mbo-docenten met elkaar in contact te brengen.
P.H.T. van Schilt, directeur vmbo Pius X College